HUNGARY 8900 Zalaegerszeg
Mártírok útja 75.
8901 Zalaegerszeg, Pf. 371
FAX: 06(92)331-077
06(30)979-1872
info@nanorb.hu

NANORB KFT.

Út az erdőhöz!


Erdészeti szakértés, erdőgazdálkodási igazságügyi szakértés, szaktanácsadás

Szakértési tevékenységünk során eddig közel 1000 ügyben vettünk részt rendőrségi, bírósági eljárásokban, ill. felkért magánszakértőként.


Szakértői kirendelések keretében érintett leggyakoribb területek:

 • kitermelt faanyag mennyiségének megállapítása
 • erdőterületek rendbetételének összegszerű meghatározása
 • ingatlan közös tulajdonának megszüntetése, erdőmegosztás
 • erdőgazdálkodási jövedelem, bevételek-kiadások meghatározása
 • kártérítés megfizetése
 • szerződés érvénytelenségének megállapításában szakmai közreműködés
 • faanyag mennyiségi és minőségi elhatárolásánál való közreműködés
 • kisajátítási eljárás
 • faanyag eltulajdonítása miatti büntetőügy
 • fémmel szennyezett faanyag értékcsökkenésének meghatározása
 • tűz állományba, erdősítésben és faanyagban okozott kárértékének meghatározása
 • lefoglalt fa mennyiségének, összetételének, értékének, származásának vizsgálata
 • vadkárelhárító kerítés építése szükségességének vizsgálata
 • terület erdőtervezettségének, erdőkritériumok fennállásának vizsgálata

 • erdőfelújítások felmérése, állapotának meghatározása
 • közigazgatási határozat felülvizsgálatában szakmai közreműködés
 • csemetepusztulás vizsgálata
 • tulajdoni illetőség forgalmi értékének megállapítása
 • környezetkárosítás
 • erdőingatlan forgalmi értékének meghatározása
 • erdőtörvényt érintő jogsértés meghatározása
 • vadkárfelmérés
 • erdőigénybevételi tervdokumentáció erdészeti munkarészeinek elkészítése
 • faállomány értékének meghatározása
 • fa, ill. faállomány korának meghatározása
 • termőhelyfeltárás, talajmintavétel
 • kitermelt faállomány fatérfogatának, értékének utólagos meghatározása
 • karácsonyfaültetvények értékének, károsításának meghatározása
 • egyedi fakárosítások vizsgálat